Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Savjetovanje o promicanju prava osoba stradalih od mina

28.10.2009

U Zagrebu je 26. i 27. listopada održan seminar u organizaciji udruge Mine Aid po tematskim naslovom“ Promicanje prava osoba stradalih od minskoeksplozivnih sredstava i koordinacije socijalnih usluga i aktivnosti.“
Seminarom se nastojalo postići bolje upoznavanje s minskim problemom u RH, o čemu je u uvodnom dijelu govorio zamjenik ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje g.Mirko Ivanušić, s posebnim osvrtom na problem žrtava mina i koordinativnu ulogu HCR-a.Posebnu zainteresiranost učesnici seminara pokazali su za ukupan Minsko informacijski sustav, MISportal HCR-a, kao i činjenicu trenda smanjivanja žrtava mina u posljednjem razdoblju,što je rezultat aktivnosti HCR-a i niza drugih subjekata.
Nadalje, sudionicima su se obratile i same žrtve sa vrlo potresnim iskustvima, kao i stručnjaci, koji su govorili o psihološkim i fizičkim posljedicama doživljene traume kod stradalnika.
Razmjenjen je velik broj informacija o djelokrugu rada nadležnih tijela državne uprave i institucija kao i problematike s kojom se suočavaju.Seminaru su nazočili predstavnici Ministarstva rada i socijalne skrbi,Ministarstva vanjskih poslova i europskih intergracija,Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva unutarnjih poslova,Centra za krizna stanja,Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom,Kliničkog zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, Udruge poslodavaca,Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,Fonda za profesionalnu rehabilitaciju,Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i predstavnik Samostalnog sindikata Hrvatske.
Stradalnici iz različitih krajeva RH nazočni seminaru upoznati su s pravima koja mogu ostvarivati na sustavnoj institucionalnoj razini,posebice glede mirovina, zapošljavanja , samozbrinjavanja.
Održan je i okrugli stol sa nizom zaključaka i smjernica za budući rad.Velik dio vremena posvećen je zakonodavnoj regulativi i njezinoj praktičnoj primjeni.Sudionici su detaljnije upoznati sa provedbom Nacionalne strategije izjednačavanja mogučnosti za osobe s invaliditetom od 2007-2015 u sklopu koje su postupci izrade jedinstvene liste tjelesnih oštećenja,osnivanja jedinstvenog tijela vještačenja,definiranja teške tjelesne invalidnosti.Za očekivati je, s obzirom na ciljeve Strategije, da će na uvjete i visinu prava više utjecati stupanj invalidnosti, a manje status osobe i okolnosti stradavanja koje je imalo za poslijedicu invalidnost.
Zatim, izuzetno važnim smatra se pružanje psihološke pomoći u vrijeme traumatskog i posttraumatskog razdoblja i to izravno na terenu za što je predloženo kako i od kojih struktura bi trebalo ustrojiti takav mobilni tim kvalificiranih stručnjaka, kao i tiskati brošuru sa osnovnim informacijama o postupcima u ostvarivanju prava.
Vrlo dobrim ocjenjen je poziv gotovo svih nazočnih tijela državne uprave svim udrugama da sudjeluju u radu radnih tijela koja odlučuju o zakonskim promjenama vezanim za ovu materiju

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO