Hrvatski centar za razminiranje

RSS

S Libijom potpisan Sporazum o suradnji na području humanitarnog razminiranja

13.11.2009

U Ministarstvu vanjskih poslova Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije u Tripoliju Direktor Grupacije za poslove humanitanog razminiranja u inozemstvu g. Nikola Pavković i Zamjenik predsjednika Nacionalnog programa razminiranja i rehabilitacije zemljišta g. Muhamed Alaedin Hunaish potpisali su 12. studenog 2009. godine Sporazum o suradnji na području humanitarnog razminiranja. Sporazum je potpisan u nazočnosti Državnog tajnika Ministarstva vanjskih poslova g. Mohammeda Siale, i Ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje g. Ota Jungwirtha.
Sporazumom su definirana područja suradnje za koja je libijska strana iskazala poseban interes u prvoj fazi. Grupacija će ponuditi libijskoj strani potpisivanje posebnih ugovora za obuku menadžmenta, za obuku osoblja za osiguranje i kontrolu kvalitete te za obuku grupa za planiranje i utvrđivanje prioriteta razminiranja. Libijska strana je iskazala poseban interes za pretraživanjem površina pod vodom koja su zagađena minama i NUS-om, te je prepoznala hrvatsku visoko kvalitetnu zaštitnu opremu koja se koristi u humanitarnom razminiranju i iskazala veliki interes za istu.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO