Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Hrvatska delegacija na Drugoj preglednoj konferenciji Ottawske konvencije u Cartageni

02.12.2009

Dana 1. prosinca 2009. godine, uspješno su predstavljena postignuća hrvatskog protuminskog djelovanja na Drugoj preglednoj konferenciji Ottawske konvencije, koja se održava u Cartageni, Kolumbija, od 30.11. do 4. 12. 2009. godine. Izaslanstvo Republike Hrvatske čine gđa. Dijana Pleština, dr.sc., savjetnica ministra vanjskih poslova i europskih integracija i gdin. Oto Jungwirth, ravnatelj HCR-a.
Konferencija u Cartageni o svijetu bez mina je ime koje je dano Drugoj preglednoj konferenciji obilježavajući Konvenciju o zabrani uporabe, skladištenja, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju. Na ovoj konferenciji međunarodna zajednica nastoji udvostručiti svoje napore i zaustaviti zauvijek patnje i žrtve uzrokovane protupješačkim minama. Očekuje se više od 1.000 delegata koji će izraziti svoju zajedničku predanost svijetu bez mina te usvojiti Cartagena Akcijski plan koji će pomoći u prevladavanju preostalih izazova.
Ovdje u cijelosti prenosimo Izjavu o napretku RH na području protuminskog djelovanja i naporima za rješavanje minskog problema koju je gdin. Oto Jungwirth, ravnatelj HCR-a predstavio na konferenciji:

"U rujnu 2009. godine, Hrvatski sabor je prihvatio novi Nacionalni plan protuminskog djelovanja za razdoblje 2009-2019. Osnova za ovaj novi Nacionalni plan je odobren Zahtjev za produženje roka ispunjenja obveza iz člnaka 5. Ottawske konvencije (u daljnjem tekstu: Zahtjev) koji je Republika Hrvatska podnijela u lipnju 2008. godine. Svi strateški ciljevi iz Zahtjeva ugrađeni su u novi Nacionalni program.
Uzevši u obzir da je Nacionalni program napravljen u vrijeme ekonomske i financijske krize u Republici Hrvatskoj, bili smo prisiljeni odgoditi znatna ulaganja u razminiranje, u kojoj hrvatskih izvori čine 90%, na razdoblje nakon krize. U skladu s tim, planirano je da će se najveći opseg aktivnosti razminiranja odvijati u razdoblju od 2012. do 2016. s naglaskom na redukciju s općim izvidom u razdoblju 2010. do 2014. godine.
Smanjenje minski sumnjivih površina u 2009. godini, kao prvoj godini realizacije Nacionalnog programa bit će 58,5 km2 i to metodama razminiranja 37 km2 i 20,5 km2 metodom općeg izvida, kao što je i planirano. U 2008. godini minski sumnjiva područja smanjena su za 42,5 km2- metodom razminiranja 33 km2 i metodom općeg izvida 9,5 km2.
Od 2008. do kraja 2009. godine minski sumnjivi prostor u Republici Hrvatskoj će biti smanjen za 100 km2, od 997 km2 na 897 km2, a ukupna investicija za ove aktivnosti je 98 milijuna eura.
Nastavljamo s razminiranjem kuća za obnovu, infrastrukturnih objekata i poljoprivrednih zemljišta kao prvi prioritet. Udio tih prioritetnih područja u ukupnom razminiranom području u periodu 2008-2009 iznosi 73%. Udio od 16% čine šumske površine koje su razminirane sredstvima javnog poduzeća "Hrvatske šume" kao njihov prioritet u iskorištavanju drvnog bogatstva.
Kao što je navedeno u Zahtjevu, minski problem u područjima za obnovu kuća i infrastrukturnih objekata bit će riješen do kraja 2011. godine.
Poljoprivredno zemljište bit će potpuno razminirano do kraja 2014. godine, a preostali minski sumnjiva područja bit će očišćena do 2019. godine.
Iz svega navedenog, vjerujemo da je zamjetna odlučnost Republike Hrvatske za rješavanjem minskog problema do kraja razdoblja definiranog Zahtjevom. "

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO