Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Analizom ustanovljena optimalna iskorištenost kapaciteta pirotehničara

18.12.2009

Praćenjem angažiranosti kapaciteta pirotehničara na dnevnoj i tjednoj razini, uočena je razlika između broja angažiranih i ukupno akreditiranih pirotehničara. Prosječan broj angažiranih pirotehničara na tjednoj razini iznosi 288,24 pirotehničara, a analiza je otkrila i uzroke angažiranosti 40% manje pirotehničara od ukupnog broja akreditiranih.
Ukupan broj pirotehničara na poslovima razminiranja porastao je od 1.1. do 1.11. 2009. godine, budući da se tijekom godine održalo nekoliko tečajeva za pirotehničare te je 15. 11. 2009. godine u Republici Hrvatskoj bilo akreditirano 638 pirotehničara.
Stvaran broj pirotehničara, koji uistinu obavljaju poslove razminiranja, zavisan je o različitim čimbenicima kao što su privremena nesposobnost (bolest), viša sila (vremenske nepogode), organizacijski problemi (početak i završetak poslova na radilištu i dr. problemi na radilištu), obavljanje poslova voditelja ili zamjenika voditelja radilišta te druge spriječenosti.
Uzimajući u obzir da je u 2009. ukupno 247 radnih dana, da svaki pirotehničar ima pravo na 30 dana godišnjeg odmora, da su poslovi razminiranja ovisni i o vremenskim uvjetima te da se i iz drugih razloga ne može uvijek osigurati kontinuitet poslova razminiranja, u konačnici se ukupan broj radnih dana pirotehničara umanjuje za oko 10%. Uvažavajući navedeno, možemo zaključiti da svaki pirotehničar godišnje može ostvariti maksimalno 195 radnih dana.
Do 15. studenog 2009. godine ukupan broj ostvarenih radnih dana pirotehničara, uz sve gore navedene okolnosti, iznosi 170. Usporedbom ukupnog broja radnih dana i radnih dana pirotehničara do 15. 11. dobivamo koeficijent iskorištenosti radnih dana koji u konkretnom slučaju iznosi 1,87 i koji nam je omogućio statistički izračun stvarnog angažiranja broja pirotehničara.
Umnoškom koeficijenta iskorištenosti radnih dana i tjednog prosjeka angažiranih pirotehničara do 15. studenog, zaključujemo da po pojedinom radnom danu u Republici Hrvatskoj je realno angažirano 538,70 pirotehničara. Provedenom analizom zaključujemo da su kapaciteti pirotehničara u Republici Hrvatskoj potpuno i optimalno iskorišteni.
Poslovi razminiranja su poslovi od interesa za sigurnost Republike Hrvatske te za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi. Kapaciteti za razminiranje neprestano rastu od 1998. godine, što je dobrim dijelom rezultat odluke zakonodavca da se osnuje tijelo koje će koordinirati i upravljati procesom razminiranja u Hrvatskoj, da se primjenjuje tržišni model ustupanja poslova kao i kontinuiranog rasta financijskih sredstava namijenjenih razminiranju.
S obzirom na usvojeni Nacionalni program protuminskoga djelovanja Republike Hrvatske 2009.-2019.godine, prema kojem se najveći rast kapaciteta za razminiranje očekuje u razdoblju 2012. – 2013. godine, te na do sada zabilježeni rast broja pirotehničara, možemo za očekivati da će ukupan broj pirotehničara biti u porastu, a njihova angažiranost i iskorištenost na poslovima razminiranja kao i do sada biti maksimalna.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO