Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Monako donacijom 225.000 eura nastavlja pomagati razminiranje zaštićenih područja prirode

08.01.2010

Zahvaljujući dobrim rezultatima dosadašnje suradnje i značajnoj angažiranosti Kneževine Monako na rješavanju problema miniranosti zaštićenih područja prirode u Republici Hrvatskoj, između HCR-a i Kneževine Monako je potpisan novi ugovor o donaciji ukupne vrijednosti 225.000 eura. Pismom namjere o podršci programu razminiranja zaštićenih područja u Hrvatskoj od 2010. do 2012. godine definirana su tri područja na kojima će se odvijati aktivnosti razminiranja koja će na godišnjoj razini biti financirana sa 75.000 eura. To su lokacije na području Parka prirode Velebit, Nacionalnog parka Paklenica i Parka prirode Kopački rit.

Namjera je ove donacije, kao i onih prijašnjih, da se zaposlenicima, istraživačima, turistima i svim ljudima koje žive i rade u zaštićenim područjima prirode pruže sigurni uvjeti bez minske opasnosti. Zahvaljujući njihovom dosadašnjem doprinosu od ukupno 425.000 eura, od 2004. godine do danas je putem projekata razminiranja uklonjena minska opasnost sa površine od 370.000 m2 putem projekata na području Parka prirode Velebit- dio Tulovih greda, Nacionalnog parka Paklenica- planinarski putevi i Parka prirode Kopački rit- minska polja uz rijeku Dravu i područje Mali Bajar.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO