Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Tijekom 2009. godine obavljena su ispitivanja i provjere značajki

28.01.2010

Tvrtka HCR-CTRO d.o.o. (Centar za testiranje, razvoj i obuku), u potpunom vlasništvu Hrvatskog centra za razminiranje, koja je ovlaštena za izdavanje certifikata i potvrda o sukladnosti strojeva, pasa i opreme koja se koriste u poslovima razminiranja u Republici Hrvatsko, u okviru svojih redovnih djelatnosti i zadataka, tijekom 2009. godine obavljala je niz ispitivanja i provjera značajki strojeva, detektora metala i opreme te uvježbanost vodiča i pasa za detekciju minsko-eksplozivnih sredstava.

Tijekom 2009. godini obavljeno je 59 provjera uvježbanost vodiča i pasa za detekciju minsko-eksplozivnih sredstava, provjeru značajki na ukupno 72 stroja (strojevi za razminiranje, bageri za razminiranje i bageri za uklanjanje vegetacije), ispitana i provjerena 783 detekrora metala, provjera ispravnosti i kompletiranosti 1584 komada zaštitne opreme koju pirotehničari i drugi sudionici poslova razminiranja su obvezni nositi te provjera ispravnosti i kompletiranosti 555 pipalica.

Navedena ispitivanja i provjere temelje se na Zakonu o humanitarnom razminiranju koji propisuje da se u poslovima humanitarnog razminiranja može rabiti samo oprema koja je certificirana u skladu s posebnim propisima (Pravilnici koji su objavljeni u Narodnim novinama) ili normativnim dokumentima.
Ispitivanja i provjere značajki obavljaju se u svrhu bolje učinkovitosti i kvalitete razminiranja što se svakako odražava i na cjelokupnu sliku protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj.

Posao Hrvatskog centra za razminiranje, odnosno, rezultati rada HCR-a su transparentni i mjerljivi i uvijek su u okviru zadanih planova, a sve to ne bi moglo biti bez dobro postavljenog sustava ispitivanja i kontrole svih relevantnih čimbenika u procesu humanitarnog razminiranja.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO