Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Dvanaest godina HCR-a i prva godina MISportala

19.02.2010

Sjetimo se, Vlada Republike Hrvatske, svojom Uredbom od 19. veljače 1998. godine, osnovala je Hrvatski centar za razminiranje, središnje tijelo za provedbu protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj. Time je pokazala odlučnost u rješavanju minskog problema u Hrvatskoj.Stalne i stabilne izvore financiranja Vlada je osigurala iz Državnog proračuna, putem zajma Svjetske banke te pravnih osoba i tijela državne uprave.Tijekom svog rada Hrvatski centar za razminiranje je uspostavio dobre odnose sa mnogim veleposlanstvima u Hrvatkoj i time osigurao donacije za razminiranje, edukaciju i pomoć žrtvama mina.U rješavanje minskog problema u Hrvatskoj uključila su se sva resorna tijela i ministarstva te cijela zajednica na lokalnoj razini.
Danas, nakon dvanaest godina intenzivnog protuminskog djelovanja, Republika Hrvatska postaje sigurna zemlja u dijelovima prometne infrastrukture, na prostorima turističkih destinacija, raznih objekata društvene i druge javne namjene te na prostoru okućnica.Stečena iskustva, znanja i sposobnost u protuminskom djelovanju ugrađuju se u globalni problem mina u svijetu čime Hrvatska postaje respektabilan partner u protuminskoj svjetskoj zajednici.

Rezultat svih protuminskih aktivnosti je danas znakovito smanjen minski sumnjivi prostor, pad broja minskih incidenata te pad broja žrtava mina.Cjelokupan minski sumnjivi prostor obilježen je oznakama minske opasnosti.
Od 1998. godine do danas razminirano je ukupno 318 četvornih kilometara za što je utrošeno 3,1 milijardi kuna.Hrvatski sabor, u rujnu 2009. godine, donio je Nacionalni program protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj u kojem se planira cjelokupan posao razminiranja u Hrvatskoj završiti zaključno u 2019. godini.Osigurana sredstva i kapaciteti dva su osnovna čimbenika koji će određivati tijek procesa razminiranja u Hrvatskoj.S obzirom da ukupan minski sumnjivi prostor u Hrvatskoj iznosi 887 četvornih kilometara, raspostranjen u dvanaest županija i 104 grada i općina, čeka nas još veliki i odgovoran posao.

Prije godinu dana, Nj.E. gospodin Terje Hauge, norveški veleposlanik u Republici Hrvatskoj, svečano je pustio u rad portal minsko-informacijskog sustava Hrvatskog centra za razminiranje, koji projekt je donirala Kraljevina Norveška.MISportal je web aplikacija koja svakom korisniku Interneta omogućuje ažuran uvid u minski sumnjiva područja u Hrvatskoj, što čini ovaj prikaz jedinstvenim u svijetu.Na taj način poboljšana je interakcija između korisnika prostora i HCR-a koji će ovime ubuduće dobivati ažurnije povratne informacije o stanju u prostoru.Unazad godinu dana bilježimo oko 17.000 posjeta, a broj pregledanih područja iznosi 460.706.Ovi podaci u potpunosti opravdavaju postojanje MISportala u HCR-u i nadamo se da će i dalje biti od izuzetne pomoći svim korisnicima prostora u Hrvatskoj i svim putnicima i turistima koji su dobro došli u našu Domovinu.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO