Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Vlada donijela Plan za 2010. godinu i uputila Izvješće za 2009.godinu u Hrvatski sabor

05.03.2010

Vlada Republike Hrvatske, na svojoj redovnoj 44. sjednici, održanoj 04. ožujka 2010. godine, donijela je Plan humanitarnog razminiranja za 2010. godinu te utvrdila Prijedlog Izvješća o provedbi Plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2009. godinu kojeg podnosi Hrvatskom saboru na usvajanje.
Iz Plana za 2010. godinu razvidno je da je trenutno u Republici Hrvatskoj još 887,7 četvornih kilometara minski sumnjivog prostora u 12 županija, 104 grada i općine, a koji je obilježen sa 16.027 oznaka minske opasnosti.U 2010. godini planira se minski sumnjivi prostor smanjiti za 67,1 četvorni kilometar i to u najvećem dijelu oranice i šumsko zemljište.
Tijekom 2009. godine poslovima humanitarnog razminiranja minski sumnjivi prostor u Republici Hrvatskoj smanjio se za 62,5 četvornih kilometara čime je Plan ostvaren u cjelosti.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO