Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Promocija brošure „Mogućnosti i prava“

15.04.2010

Priručna brošura namjenjena osobama s invaliditetom-osobama stradalim od minskoeksplozivnih sredstava „Mogućnosti i prava“ promovirana je 14.travnja u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi .U ime pokrovitelja i domaćina o brošuri je govorila državna tajnica gospođa Dorica Nikolić istaknuvši važnost ovakova materijala koji na jednom mjestu i tematski sadržajno može pomoći velikom broju korisnika kao i institucijama koje skrbe o žrtvama.U ime Ministarstva obitelji,branitelja i međugeneracijske solidarnosti promociji je bio nazočan gospodin Mladen Lončar. Zamjenik ravnatelja HCR-a gospodin Mirko Ivanušić rekao je da je brošura nastala na zamolbe i ukazanu potrebu više subjekata. Posebno se zahvalio donatoru Sisačko-moslavačkoj županiji, koja je financirala njeno izdanje u 2000 primjeraka. Zahvalio se svim suradnicima iz različitih institucija u uredništvu brošure, a posebice Udruzi Mine Aid i gospođici Mariji Breber,koja je naglasila i poseban dodatak –adresar svih ustanova, ministarstava, udruga sa svim lokalnim ispostavama, koje na jednom mjestu pružaju cjelovit uvid sa gotovo 500 adresa i telefona.
Brošura osim kratkog uvoda o minskoj situaciji u RH sadrži i poglavlja o pravima po osnovi invalidnosti, prava mirnodopskih, vojnih i civilnih žrtava rata, prava pirotehničara i s njima izjednačenih osoba s osnove invalidnosti i smrti sa nizom tumačenja iz zakonodavne regulative i brojevima pratećih narodnih novina.
Gotovo u potpunosti podjeljena je različitim institucijama, koje će je distribuirati na lokalnu razinu : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, MVPEI, Gradski ured za zdravstvo i branitelje Grada Zagreba, Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida, HZZ-Odsjek za profesionalno usmjeravanje i selekciju, Udruga Mine Aid, Zajednica udruga civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ,Udruga žrtava mina Karlovačke županije, Hrvatski Crveni križ, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Ministarstvo obitelji,branitelja i međugeneracijske solidarnosti, te zainteresiranim saborskim zastupnicima i pojedincima. Brošura će biti dostupna na internet stranici HCR-a(www.hcr.hr).

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO