Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Pomoć u obilježavanju

16.04.2010

Temeljem ukazanih potreba uključivanja predstavnika lokalne uprave i samouprave u kontrolu obilježenosti MSP-a, i na području Osječko - baranjske županije, prilikom sastanka - koordinacije župana Vladimira Šišljagića sa predstavnicima lokalne uprave i samouprave, uvrštena je kao točka dnevnog reda i problematika kontrole označenosti MSP-a.

Župan je podržao ovu inicijativu te prenio načelnicima i gradonačelnicima da se aktivno uključe u ovaj posao.

Predstojnik osječke podružnice HCR-a, Dubravko Krušarovski je upoznao sve sa problemom miniranosti na području Republike Hrvatske, OB županije, stradalima od mina i brojem postavljenih oznaka minske opasnosti. Ukazao je na važnost postavljenih oznaka i pozvao nazočne da prilikom kontrole obilježenosti uključe u taj posao sve koje poznaju područje općine - grada, koji se kreću prostorom i koji njime gospodare.

Podijelio je radne karte s prikazom MSP-a i aktualne obilježenosti područja svake općine. Dao je upute i ogledni primjerak radnih karata, objasnivši kako da prikažu table koje su na terenu, a kako one kojih više nema ili su oštećene.

Također, ponovio je prednosti korišćenja MIS portala HCR-a i uputio sve da se koriste njime. Predstavnici općina i gradova su ocijenili ovu inicijativu pozitivnom i dali niz konstruktivnih prijedloga.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO