Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Održan 2. sastanak Koordinacije pomoći minskim žrtvama

27.05.2010

U Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi u Zagrebu je 26. svibnja 2010. godine održan 2. sastanak Koordinacije pomoći minskim žrtvama. Sastanku je nazočilo više od 20 predstavnika tijela državne uprave, nevladinih organizacija i udruga. Od strane HCR-a, koji je sazvao sastanak nazočili su zamjenik ravnatelja gospodin Mirko Ivanušić i savjetnica za koordinaciju pomoći minskim žrtvama gospođa Sandra Nikolić. Republika Hrvatska sukladno „Ottawskoj konvenciji“, te Cartagena akcijskom planu 2010. – 2014. ima obvezu osobama stradalim od mina omogućiti zadovoljenje potreba i ostvarenje ljudskih prava. Odgovornost za izvršenje obveza leži na tijelima državne uprave, ministarstvima te institucijama koja djeluju na području ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom među kojima su i stradalnici od minskoeksplozivnih sredstava.

Na održanom 2. sastanku Koordinacije prisutni članovi definirali su poglavlja i nositelje izrade prijedloga Hrvatskog akcijskog plana pomoći žrtvama mina 2010. – 2014. godine po tematskim cjelinama kako slijedi: razumijevanje veličine izazova s kojim se suočavamo, prva pomoć i daljnja medicinska skrb, fizikalna rehabilitacija, psihosocijalna pomoć, ekonomska reintegracija te zakoni i pravna politika.

Također, na 1. sastanku Koordinacije donesen je jednoglasan zaključak da je potrebno formalizirati tijela i stalne članove koordinacije te njihove zamjenike. Zamjenik ravnatelja, gospodin Ivanušić izvijestio je nazočne oko imenovanja, jer je dosad veći dio tijela državne uprave to učinio i zamolio predstavnike čije članstvo još nije formalizirano, da učine isto.

Sukladno definiranim rokovima na 2. sastanku, naredni sastanak održat će se u rujnu 2010. godine, do kada bi Plan bio izrađen i usuglašen.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO