Hrvatski centar za razminiranje

RSS

HCR započinje s provedbom tehničkog izvida u šumi Prašnik

14.06.2010

U utorak, 15. lipnja 2010. godine, Hrvatski centar za razminiranje počinje tehnički izvid u šumi Prašnik, u Brodsko-posavskoj županiji, općina Stara Gradiška, kod mjesta Novi Varoš. Tehnički izvid se organizira i provodi u cilju utvrđivanja i pronalaženja fortifikacijskih objekata (bunkera, rovova, tranšeja, i drugih indikatora miniranja), temeljem kojih bi se definirala i potvrdila neprijateljska linije obrane. HCR u dosadašnjim aktivnostima općeg izviđanja (prikupljanje informacija o minskoj situaciji i analiza podataka) na predmetnom području, nije dobio potrebne informacije za cjelovito sagledavanje i definiranje linije neprijateljske obrane koja je bila formirana u šumi Prašnik pa je stoga pristupio aktivnostima tehničkog izvida u cilju dobivanja što preciznijih podataka o minskoj situaciji. Temeljem rezultata dobivenih tehničkim izvidom HCR će biti u mogućnosti precizno definirati MSP na području općine Novi Varoš pa će se sljedom toga izraditi projekt razminiranja u cilju redukcije.
Tehnički izvid, koji je dio propisanih aktivnosti HCR-a, provodi se i planira nakon što su iscrpljene ostale mogućnosti prikupljanja podataka o minskoj situaciji određenog područja metodama općeg izvida.To je kontinuirani proces prikupljanja,obrade i analiziranja podataka za cjelovitu rekonstrukciju minske situacije. Prostori za njegovu provedbu definirani su trogodišnjim i godišnjim planovima razminiranja ,te mjesečnim operativnim planovima na prioritetnim područjima razminiranja i pretraživanja.
Poslovi tehničkog izvida obavljat će se u skladu s odredbama Zakona o humanitarnom razminiranju, Pravilnika o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja i SOP-a HCR-a 01.03. Tehnički izvid.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO