Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Podružnica HCR-a Zadar

18.06.2010

Nakon ustroja Hrvatskog centra za razminiranje (HCR) sa sjedištem u Sisku 19. veljače 1998. godine, počele su pripreme za osnivanje podružnica. Za područje Like (Ličko-senjska županija) i Dalmacije (Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija) ustrojena je krajem 1998. godine Podružnica Knin sa sjedištem u Kninu, u Ulici 4. gardijske brigade, a prije osnivanja iste također je u Kninu djelovao regionalni ured Centra za mine Ujedinjenih naroda. Prvi predstojnik Podružnice je bio dr. sc. Nikola Gambiroža, zajedno s pet djelatnika, dva predstavnika UN-a i predstavnikom WEUDAM-a (Western European Union Demining Assistance Mission).
Prve zadaće kninske Podružnice su bile: suradnja s predstavnicima UN-a i WEUDAM-a, prikupljanje izvornih podataka i vojnih karata o miniranju, odnosno minski sumnjivom prostoru, analiziranje istih, kontaktiranje s predstavnicima lokalnih zajednica, izrada godišnjih planova razminiranja, sudjelovanje u brojnim edukacijama o opasnostima od mina, seminarima i predavanjima gdje usko surađuje s Hrvatskim i Međunarodnim Crvenim križem, županijskim uredima za društvene djelatnosti, uredima za obnovu i predstavnicima javnih poduzeća. Prikupljeni podaci su bili potrebni za stvaranje baze podataka.
Uskoro se počelo s izradom projekata razminiranja, i to najprije projekata za infrastrukturu u funkciji povratka (trase cesta, kuće, okućnice, vodovodi i slično), a zatim projekata za gospodarski razvitak, te sa praćenjem samog razminiranja.
Zbog velike onečišćenosti minama na području Dalmacije od kolovoza 2000. godine iz nadležnosti Podružnice Knin na Podružnicu Karlovac je prebačeno područje Ličko-senjske županije.
2002. godine predstojnik Podružnice postaje Ivan Čikara, dipl. ing. prometa.
U svrhu pripreme za provedbu općih izvida (OI), Podružnica je dobila pirotehničare izviđače i pomoćno operativno osoblje (rukovatelje strojevima), te je u trenutku provedbe općeg izvida imala ukupno 27 djelatnika.
U svibnju 2003. godine sjedište Podružnice prelazi u Zadar. Počinje se sa pripremom i početkom izrade općih izvida (OI) prema nacionalnom programu razminiranja, a glavni cilj je bio precizno definiranje minsko sumnjivog prostora, budući da je do 2004. godine temelj analize bilo cjelokupno područje ratnih djelovanja. Provedbom općih izvida minski sumnjivo područje se radikalno smanjuje na nešto manje od 30% prethodno definiranog prostora, čemu su pridonijeli i bolji uvjeti rada, u prvom redu informatička opremljenost, obučenost dostatnog broja djelatnika u prikupljanju podataka. Također, sa početkom provedbe općeg izvida u nadležnost Podružnice Zadar se vraća područje Ličko-senjske županije.
Po završetku općih izvida definirane su nove smjernice rada utemeljene u novoj nacionalnoj strategiji razminiranja koja se provodi kroz dodatno prikupljanje podataka. Taj proces revizije općeg izvida, koji je započeo 2005. godine, je rezultirao još točnijim i preciznijim podacima.
U travnju 2006. godine za predstojnika Podružnice je imenovan dr. sc. Josip Čerina koji je na toj dužnosti i danas. Nadležnost i rad u Podružnici se ne mijenja do svibnja 2009. godine kada se Ličko-senjska županija ponovno predaje u nadležnost Podružnici Karlovac.
Temeljna djelatnost Podružnice danas je održavanje visoke razine obilježenosti MSP-a kako bi prostor učinili što sigurnijim za stanovništvo i posjetitelje uz sustavnu analizu podataka o prostoru u njezinoj nadležnosti u svrhu ostalih zadaća vezanih za HCR (izrada idejnih projekata pretraživanja i razminiranja). Jedna od temeljnih zadaća koja će se provoditi u skladu s Nacionalnom strategijom protuminskog djelovanja je redukcija MSP-a, koja zahtjeva dodatne složene i sveobuhvatne radnje i analize, što iziskuje maksimalan angažman predstojnika i svih djelatnika u narednom razdoblju.

U ovom trenutku Podružnica Zadar broji ukupno 11 djelatnika (predstojnik, voditelji odsjeka za izvid i za projektiranje, projektant, četiri pirotehničara-izviđača, savjetnik za datoteku, ekonom i viši referent za opće poslove). Smještena je u Zadru u ulici Stjepana Radića 11.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO