Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Međukonferencijski dani u Ženevi

24.06.2010

Od 21.-25. lipnja 2010. godine u Ženevi se održavaju redoviti međukonferencijski radni sastanci Stalnih Odbora Ottawske konvencije i zemalja potpisnica iste. Zemlje potpisnice Konvencije pozvane su da daju pregled aktivnosti i postignuća od zadnje konferencije održane u Cartageni (Kolumbija) u studenom prošle godine do danas.
Izvješća se daju pred četiri Stalna Odbora:
- Stalni Odbor za opći status i aktivnosti vezane uz Konvenciju
- Stalni Odbor za uništenje zaliha protupješačkih mina
- Stalni Odbor za pomoć minskim žrtvama i socio-ekonomskoj reintegraciji istih, te
- Stalni Odbor za razminiranje

Pomoćnik ravnatelja HCR-a, g. Miljenko Vahtarić je 22. lipnja pred Stalnim Odborom za razminiranje kojim supredsjedavaju g. Syndoph Endoni iz Nigerije i g. George Petmezakis iz Grčke prezentirao napredak Republike Hrvatske na području uklanjanja minske opasnosti od 2008. godine, kada joj je odobren zahtjev za produženje roka za ispunjenje obveza po Konvenciji. Uz prezentiranje trenutne situacije naglasak u prezentaciji bila su postignuća u rješavanju problema na području koji ima direktan utjecaj na gospodarski razvoj i sigurnost građana. Republika Hrvatska je u zadnje dvije godine smanjila minski sumnjivi prostor za 110 km2, te u tom razdoblju uništila 13.093 protupješačke i protuoklopne mine, te 4.588 komada NUS-a. Prema strukturi zemljišta, od razminirane površine 60% se odnosi na poljoprivredno zemljište, 9% na kuće i okućnice, 6% na infrastrukturne objekte, 14% na gospodarske šume, 11% na prostore nacionalnih parkova i parkova prirode, te područja za potrebe protupožarne zaštite. Naglašeno je da je u promatranom razdoblju poraslo učešće države u financiranju razminiranja dok se bilježi lagani pad učešća investitora i donatora. Pomoćnik ravnatelja je ponovo istaknuo čvrstu spremnost Vlade Republike Hrvatske da do 2019. godine ispuni svoje obveze preuzete potpisivanjem konvencije, ali prvenstveno obveze prema svojim građanima uklanjanjem minske opasnosti sa cjelokupnog područja Republike Hrvatske. Uz Republiku Hrvatsku svoj napredak su prezentirale i sljedeće zemlje kojima je odobren produžetak roka ispunjenja obveza iz Konvencije:
- Bosna i Hercegovina
- Ekvador
- Jordan
- Mozambik
- Peru
- Senegal
- Tajland
- Velika Britanija
- Venezuela
Predstavnici Ministarstva obrane Republike Hrvatske će u četvrtak 24. lipnja pred Stalnim Odborom za uništenje zaliha protupješačkih mina dati izjavu o količini protupješačkih mina zadržanih za potrebe testiranja strojeva za razminiranje koje provodi HCR-Centar za testiranje, razvoj i obuku, dok će u petak 25. lipnja predstavnici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija pred Stalnim Odborom za pomoć minskim žrtvama i socio-ekonomskoj reintegraciji istih dati izjavu o napretku Republike Hrvatske na tom području.

Uz prisustvovanje na Stalnim Odborima, pomoćnik ravnatelja Miljenko Vahtarić je 22. lipnja sudjelovao u radu Savjetodavnog odbora Međunarodnog centra za humanitarno razminiranje iz Ženeve (GICHD) na kojem je prezentirana analiza položaja i suradnje Međunarodnog centra u odnosu na nacionalne centre, međunarodne organizacije, nevladine organizacije, te njihovom viđenju uloge GICHD-a u na području protuminskog djelovanja. Ova analiza će poslužiti za pripremu nove strategije GICHD-a za razdoblje 2011-2014.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO