Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Prikaz minski sumnjiva prostora na digitalnoj katastarskoj podlozi-zahtjevi tijela državne uprave, lokalne uprave i drugih pravnih osoba

08.07.2010

Tijekom 2009.godine, a posebno u prvom polugodištu 2010.godine, HCR-u je upućen velik broj zahtjeva za izdavanjem uvida u miniranost za katastarske čestice za potrebe kupnje ili koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta, sukladno programima raspolaganja gradova i općina istim zemljištem. Zahtjevi su upućivani od strane pojedinaca, lokalne uprave i samouprave te Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
Svrha ovog sastanka bila je kako operativno poboljšati, ubrzati i pojednostavniti proces izdavanja uvida, izbjeći tripliciranje zahtjeva, kojih je više od 70% dolazilo od strane lokalne uprave i tijela državne uprave te s područja koja nemaju MSP (minski sumnjivi prostor) .Najveći problem je svakako u činjenici da HCR ne posjeduje digitalni katastar katastarskih općina u RH, a u zahtjevima su isključivo navedene čestice, te je tako bilo onemogućeno izdavati pravodobno valjane uvide te ponovnim dopisima upućivati na slanje digitalnog katastra za tražena područja, kako bi se u HCR-u mogla napraviti usporedba tj. slojevito preklopiti stanje MSP-a na katastarsku podlogu i dobiti točno stanje MSP-a. Znano je široj javnosti da HCR sve svoje podatke ima na tjednoj razini ažurirane na MIS portalu, na kojem je povlaštenim i autoriziranim korisnicima moguće doći do razine DOF-a u mjerilu 1:2000.Na isti način moguće je i u kartografskom prikazu na Državnoj osnovnoj karti prikazati stanje MSP-a, što je i svakodnevni posao HCR-a.
Sastanku na kojem su nazočili državni tajnikgospodin mr.sc.Josip Kraljičković, ravnatelj Uprave za poljoprivredno zemljište ministarstva gospodin Željko Vincek sa suradnicima, ravnatelj HCR-a gospodin Oto Jungwirth sa suradnicima, zaključeno je :
-Ministarstvo će iznaći mogućnost da HCR-u dostaviti digitalni katastar, koji posjeduje u okviru nadležnog tijela.
-Ministarstvo će okružnicom izvijestiti predstavnike lokalne uprave o dogovorenom u HCR-u, kako bi se izbjeglo traženje istovrsnih zahtjeva sa više razina, tj.da zahtjeve za uvid u miniranost trebaju slati samo oni koji taj problem imaju.
-HCR će Ministarstvu odmah dostaviti popis gradova i općina koji imaju minski sumnjivi prostor, čime se automatski isključuje potreba za uvide u preostalom broju gradova i općina.
-HCR će također unutar onih administrativnih granica koje imaju MSP dostaviti i popis katastarskih općina u gradu ili općini koje imaju MSP, čime se automatski isključuju one k.o. koje nemaju.
-Ministarstvo će potom moći dostaviti granice katastarskih čestica u digitalnom vektorskom obliku, kako bi se temeljem toga moglo u HCR-u precizno utvrditi stanje po česticama.
-Kako je čitav proces u humanitarnom razminiranju promjenjiva karaktera HCR će Ministarstvo redovito izviješćivati o promjenama u minski sumnjivom prostoru , koje su se desile zbog razminiranja ili isključenja iz MSP-a.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO