Hrvatski centar za razminiranje

RSS

„SOCIJALNO EKONOMSKA REINTEGRACIJA CIVILNIH ŽRTAVA MINA“

12.07.2010

U sklopu projekta „Socijalno ekonomska reintegracija civilnih žrtava mina“, kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Konzultantska kuća Sintagma, a koji je financiran od strane Međunarodnog fonda za razminiravanje i pomoć žrtvama mina (ITF), organizira se krajem srpnja 2010. godine u Slavonskom Brodu drugi od planirana tri seminara namijenjem civilnim stradalnicima od mina.
Kao potpisnica Ottawske konvencije, Republika Hrvatska je istu ratificirala 1998. godine, a svoje obveze je ispunila uništenjem uskladištenih protupješačkih mina u tri faze, zaključno s 2002. godinom. Prema Ottawskoj konvenciji, žrtve mina nisu samo direktni stradalnici, nego i članovi njihovih obitelji, te se i oni mogu uključiti u aktivnu provedbu seminara.
Cilj seminara je potpomoći socijalnu reintegraciju stradalnika u zajednicu u kojoj žive, na način prijenosa znanja i vještina, te mogućnosti korištenja vlastitih potencijala.
S obzirom da je broj polaznika seminara ograničen (15 polaznika), svi zainteresirani potencijalni korisnici seminara mogu prijaviti svoje sudjelovanje, te dobiti detaljne informacije o vremenu, mjestu i načinima provedbe seminara na telefon 035/ 361-947, svaki radni dan od 8-16 sati.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO