Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Projekt «Razminiranje u ratom pogođenim područjima» za IPA 2010

13.08.2010

Hrvatski centar za razminiranje izradio je projekt «Razminiranje u ratom pogođenim područjima» koji je ušao u Nacionalni program za Republiku Hrvatsku u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći IPA-komponenta I. –Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija- za 2010. godinu. Projekt HCR-a je među 14 projekata ukupne vrijednosti 39,48 milijuna eura o kojima Europska komisija do kraja godine treba donijeti konačnu odluku hoće li ih financirati. Realizacijom ovog projekta vrijednog 4 milijuna eura uklonila bi se minska opasnost sa 3,4 km2 poljoprivrednih površina u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, a cilj projekta je stvaranje sigurnog okruženja i postavljanje sigurnosnih preduvjeta za održiv povratak i društveno-ekonomski razvoj u ratom pogođenim područjima.
Instrument pretpristupne pomoći (IPA) pruža pomoć unutar okvira Europskog Partnerstva za potencijalne zemlje kandidatkinje i Pristupnog partnerstva zemalja kandidatkinja te je sastavljen od pet komponenti, s glavnim ciljem pomoći u izgradnji institucija i vladavine prava, ljudskih prava, uključujući i temeljna prava, prava manjina, jednakost spolova i nediskriminaciju, administrativne i ekonomske reforme, ekonomski i društveni razvoj, pomirenje i rekonstrukciju te regionalnu i prekograničnu suradnju. Pored nominiranog projekta za sredstva u okviru komponente I. IPA-e za 2010. godinu, HCR je zajedno sa crnogorskim partnerima nominirao projekt u okviru komponente II. IPA prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora, a također je u tijeku izrada projekta sa mađarskim partnerima za IPA prekogranični program Hrvatska-Mađarska.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO