Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Radni sastanak u Osijeku

07.10.2010

Dana 6.listopada 2010. godine održan je u Osijeku radni sastanak povodom izmjena i dopuna Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja. Izmjene i dopune donose novine u području vezanom za neeksplodirana ubojna sredstva (NUS) i prostore zagađene kazetnim streljivom. Republika Hrvatska preuzela je obveze nakon stupanja na snagu Konvencije o kazetnom streljivu 1. kolovoza ove godine.
Promjene definirane u izmjenama i dopunama Pravilnika kroz 20 članaka nametnule su i usklađivanje drugih normativnih akata kao što su Pravilnik o načinu izrade projektne dokumentacije u humanitarnom razminiranju, koji donosi ravnatelj HCR-a, te Standardni operativni postupak „Projektiranje - izrada projektne dokumentacije“.
Promjene i usklađivanje sa navedenim dokumentima rezultirati će potpuno jasnim procedurama vezanim za NUS i kazetno streljivo, kao i projektiranje u cijelosti.
Razgovaralo se o nizu bitnih elemenata u izradi projekata. Idući radni sastanak na kojem će osim članova kolegija HCR-a nazočiti i projektanti kao i voditelji odsjeka u potpunosti će otkloniti neke nedostatke i doprinijeti kvalitetnom projektu, koji mora sadržavati sve elemente za utvrđivanje vrijednosti radova razminiranja u procesu javne nabave i osiguranju bolje pripreme za izvedbene projekte ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika na poslovima humanitarnog razminiranja.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO