Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Gradonačelnik Grada Gline zadovoljan učincima i suradnjom s HCR-om

22.10.2010

Na sastanku održanom u Gradu Glina 21.listopada 2010. godine, gradonačelnik Milan Bakšić istaknuo je na početku zadovoljstvo postignutim rezultatima i uspješnom suradnjom s HCR-om.Osim gradonačelnika sastanku je nazočila zamjenica ,gospođa Tiana Mužić, zamjenik Đuro Stojić, zamjenik predsjednika gradskog vijeća Stjepan Tonković, vd.pročelnika za gospodarstvo Damir Fabijanac i stručni suradnik gospodin Jure Skoko. Sastanku je nazočio i mještanin Zaloja posebno zaintereiran za minirane pašnjačke površine.
Zamjenik ravnatelja Mirko Ivanušić i načelnica u Sektoru za plansko analitičke poslove Nataša Mateša Mateković upoznali su nazočne sa općom situacijom u RH, Sisačko moslavačkoj županiji , a detaljno s problemom Grada Gline, na kojem je još 20,2 km2 miniranog prostora u čijoj strukturi je 49,5 % livada i pašnjaka , koji su izuzetno važni za stočarsku proizvodnju, a kako navodi gradonačelnik veći je broj domačinstava sa prosječno 20-40 muznih krava.Od općih podataka važno je napomenuti da od 1998.godine na području Grada Gline nije bilo minskih incidenata.Građani su pozvani na daljnju suradnju u očuvanju oznaka minske opasnosti.
Zadovoljstvo gradonačelnika potvrđuje činjenica da je u ovoj godini putem potvrda i uvjerenja predano na uporabu 1.784.497 m2 u 12 lokacija s najvećim površinama u Ilovačku u kojem je provedena uz razminiranje i redukcija u MSP-u sa ukupnom površinom od 833.474 m2, te u naselju Stankovac.
Najveći dio sastanka protekao je u u suglašavanju prioriteta razminiranja za 2011.godinu. Dogovoreni su svi prioriteti , koji se velikim djelom odnose na trogodišnji plan.Od većih projekata realizirati će se čitav prostor oko naselja Prekopa, te sav cestovni pojas u širini i do 200 metara uz naselja od Gračenice Šišinečke do Pokupske Slatine, te nekoliko lokacija Hrvatskih šuma.Glavni izvor financiranja za 2011.godinu je Državni proračun RH, Vlada SAD-a i Hrvatske šume.
Do kraja godine biti će realiziran projekt u Marin Brodu , površine 18 hektara financiran donacijom japanske Vlade, te manji projekt važan za izgradnju hidrocentrale i pročistača otpadnih voda na prostoru poznatom kao Fajerov mlin.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO