Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Seminar o provedbi članka 6 Ottawske konvencije

27.10.2010

U razdoblju od 25. – 29. listopada 2010. godine u sjedištu RACVIAC – Centra za sigurnosnu suradnju održava se seminar na temu Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju, poznatiju pod imenom Ottawska konvencija. Seminaru je nazočno 38 sudionika iz različitih institucija zemalja regije Jugoistočne Europe,pretežito nacionalnih centara za razminiranje,te predstavnika institucija i nevladinih organizacija.Prvog dana govorilo se nakon uvodnih rijeći direktora RACVIAC-a ambasadora Nikole Todorčevskog o političko humanitarnim aspektima.U prezentacijama su učestvovali gđa Dijana Pleština iz MVPEI,Taylor Pichette i Loren Persi iz Ženevskog centra za humanitarno razminiranje,predstavnici hrvatskih nevladinih udruga Marija Breber i Mina Žunac,UNDP-a Hans Risser,ITF-a Nataša Uršić i Urša Marinšek Šrot,NPA na regionalnoj razini Emil Jeremić,Veleposlanstva SAD-a Christoper Zimmer i gđa Danijela Miller iz japanskog veleposlanstva u Zagrebu.Skupu se je obratila u uvodnom dijelu i veleposlanica Australije ,gđa Beverly Mercer.
Drugog dana sudionici će posjetiti Tvrtku DOKING ,gdje će im domačin biti Damir Štimac,a biti će prezentiran rad tvrtke,proizvodnja strojeva za razminiranje i međunarodna suradnja.Pomočnik ravnatelja HCR-a Miljenko Vahtarić upoznati će ih sa djelatnošću Klastera za humanitarno razminiranje,a u nastavku plenarne sjednice o mnogobrojnim aktivnostima HCR-a na međunarodnom planu.O radu CTRO d.o.o.govoriti će predstavnik istog o također širokoj lepezi različitih aktivnosti .U daljnjim prezentacijama govoriti će predstavnik Europske komisije,Erol Akdag,ASB-a Wolfgang Raschka,koordinatori razminiranja Karlovačke i Vukovarsko-srijemske županije Bernardo Pahor i Zlatko Pavlović ,te predstavnici centara iz regije.


Svrha ovog seminara kojeg zajedničkim snagama organiziraju RACVIAC – Centar za sigurnost, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija i Hrvatski centar za razminiranje jest promicanje dijaloga vezano na provedbu Konvencije na regionalnoj razini, a sukladno članku 6. Konvencije koji se odnosi na Međunarodnu suradnji i pomoć.
Sa posebnim naglaskom na praćenje pravila i procedura Konvencije, prezentaciju analize postojećeg stanja glede implementacije Konvencije, na višoj razini povezati predstavnike različitih međunarodnih i nacionalnih organizacija glede iskustava u implementaciji Konvencije te u zdravoj diskusiji izmijeniti vlastita iskustva.

Republika Hrvatska Ottawsku konvenciju potpisala je u Ženevi, Švicarska Konfederacija u prosincu 1997. godine, a 24. travnja 1998. godine verificirana je od strane Hrvatskog sabora, čime je i stupila na snagu jasno izražavajući predanost Republike Hrvatske da ukloni minsku opasnost.

Zaključno sa travnjem 2010. godine Konvenciju je potpisalo 156 zemalja. Sve su se zemlje potpisnice obvezale uništiti sve zalihe protupješačkih mina najkasnije 4 godine nakon stupanja Konvencije na snagu, a minska polja u roku od 10 godina. Ako to nije moguće, zemlje mogu zatražiti produžetak tog roka. Izuzetak predstavlja određena količina mina koja preostaje za potrebe obuke. Sve su se zemlje potpisnice obvezale podnijeti inicijalno izvješće o svojim zalihama, postrojenjima za proizvodnju i minskim poljima, pa potom godišnja izvješća o nacionalnim provedbenim mjerama.

Hrvatska je svoje obveze ispunila uništenjem uskladištenih protupješačkih mina u tri faze, a zaključno 2002. godine. Ukupno je uništeno 199.000 uskladištenih mina, a završna faza uništenja, obavljena je na poligonu “Crvena zemlja” blizu Knina, uz nazočnost međunarodnih promatrača. Sukladno odredbama Konvencije, u Republici Hrvatskoj je zadržano 6,5 tisuća mina za potrebe obuke. Nacionalnim programom protuminskog djelovanja obvezali smo su u potpunosti očistiti Republiku Hrvatsku od protupješačkih mina do kraja 2019. godine.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO