Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Stupio na snagu novi SOP 03.02 Normizacija i akreditacija

09.11.2010

Hrvatski centar za razminiranje temeljem članka 7. Zakona o humanitarnom razminiranju (NN 153/05, NN 63/07 i 152/08) provodi postupak ocjenjivanja sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba ili obrtnika za obavljanje poslova humanitarnog pretraživanja i razminiranja. Postupak ocjenjivanja sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika uređen je Pravilnikom o načinu ocjenjivanja sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika (NN 53/07) i SOP-om 03.02 akreditacija i normizacija.
Trenutno u Republici Hrvatskoj ocjenu sposobnosti za obavljanje poslova humanitarnnog razminiranja ima 27 pravnih osoba, a sukladno važećoj zakonskoj regulativi u trenutku ocjenjivanja sposobnosti 11 ocjena sposobnosti izdano je s rokom važenja jedne godine, 11 ocjena sposobnosti izdano je s rokom važenja dvije godine i 5 ocjena sposobnosti s rokom važenja tri godine.
06. studenog 2010. godine na snagu je stupio novi SOP 03.02 normizacija i akreditacija koji uređuje postupak ocjenjivanja sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika.
03.02 OCJENJIVANJE SPOSOBNOSTI OVLAŠTENIH PRAVNIH OSOBA I OBRTNIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA - http://www.hcr.hr/pdf/SOP%2003%2002%20Areditacija_normizaciaj.pdf

Kriterijima za izdavanje ocjene sposobnosti stavljen je naglasak na kvalitetno, sigurno i stručno obavljanje poslova pretraživanja i razmniranja. Negativnim sustavom bodovanja nepravilnosti u radu pravnih osoba nastoji se ukazati da se poslovi razminiranja prije svega moraju kvalitetno obavljati, poštivajući zakonsku regulativu kao i pravila struke.
SOP-om 03.02. normizacija i akreditacija uvedeni su i novi kriteriji za utvrđivanje ocjene sposobnosti. Kao jedan od novih kriterija uvodi se veličina pravne osobe (ukupan broj zaposlenih, ukupan broj voditelja radilišta) koja se u promatra u zavisnosti od ukupno odrađene površine pravne osobe kao nositelja projekta. Uvedena je i nova nepravilnosti koja se nagativno boduje, te će se pravnoj osobi dodijeliti negativni bodovi svaki puta kada se utvrdi odgovornost pravne osobe za minsku nesreću i odgovornost pravne osobe za naknadni pronalazak MES-a i/ili NUS-a i/ili njihovih dijelova, pri čemu se odgovornost pravna osoba utvrđuje pravomoćnom sudskom odlukom.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO