Hrvatski centar za razminiranje

RSS

U Karlovcu održan seminar „Prava osoba stradalih od MES-a i NUS-a: izazovi, mogućnosti i pozitivne prakse“

30.11.2010

Dana 29. studenog 2010.godine u hotelu „Korana“ u Gradu Karlovcu, Mine Aid je organizirao dvodnevni seminar sa temom „Prava osoba stradalih od MES-a i NUS-a: izazovi, mogućnosti i pozitivne prakse“. Seminar podupiru Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi te Međunarodne Fondacije za razminiranje i pomoć žrtvama mina - International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance (ITF).
Cilj seminara je razmjena informacija i znanja o zakonskim pravima i programima podrške koje pruža vladin i nevladin sektor te potaknuti sektorsku i međusektorsku suradnju. Time će se lakše ostvariti temeljna zakonska prava osoba stradalih od MES-a i NUS-a te realizirati programi pomoći, zaštite i ostvarivanja prava osoba stradalih od MES-a i NUS-a odnosno osoba s invaliditetom.
Prvog dana seminara predavači su bili iz Mine Aida, Ministarstva vanjskih poslova, Rehabilitacijskog centra za stres i traumu, Centra za psihosocijalnu pomoć Karlovačke županije, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Udruge osoba s invaliditetom, dječje i cerebralne paralize, distrofičara i osoba s tjelesnim invaliditetom, Udruženja osoba sa tjelesnim nedostatkom „Amputirci„, te ispred Hrvatskog centra za razminiranje, Damir Stojković, predstojnik podružnice Karlovac.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO