Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Imenovan Programski odbor za pripremu 8. savjetovanja „Humanitarno razminiranje 2011.“

20.01.2011

Odlukom ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje osnovan je Međunarodni Programski odbor za pripremu i provedbu 8. Međunarodnog stručnog savjetovanja «Humanitarno razminiranje 2011«, koje će se održati u Šibeniku, Republici Hrvatskoj od 26. do 28. travnja 2011.godine.

U Međunarodni Programski odbor imenovani su:
1. Zdravko Modrušan-HCR( Hrvatski centar za razminiranje),za predsjednika
2. Mirko Ivanušić-HCR(Hrvatski centar za razminiranje),za zamjenika predsjednika
3. Oto Jungwirth-HCR(Hrvatski centar za razminiranje),za člana
4. Dorijan Maršić-ITF(International Trust Fund for Demining and Mine Victim Assistance),za člana
5. Suzanne Fiederlein-JMU(James Madison University),za člana
6. Maja Grba Bujević-HZHM(Hrvatski zavod za hitnu medicinu),za člana
7. Jun Ishikawa-Tokyo Denki University,za člana
8. Darvin Lisica-NPA(Norwegian Peoples Aid),za člana
9. Yvan Baudoin-Royal Military Academy,Brussels,za člana
10. Hans Risser-UNDP(United Nations Development Programme),za člana
11. Nikola Kezić-Agronomski fakultet,Zagreb,Znanstveno vijeće HCR-CTRO,za člana
12. Hongjoo Hahm-Svjetska banka,za člana
13. Milan Bajić-Znanstveno vijeće HCR-CTRO,za člana
14. Dinko Mikulić-Znanstveno vijeće HCR-CTRO,za člana
15. Erik Tollefsen-GICHD(Geneva International Centre for Humanitarian Demining),za člana
16. Nikola Gambiroža-HCR(Hrvatski centar za razminiranje),za člana
17. Nikola Pavković-HCR-CTRO d.o.o.,za člana
18. Ivan Toth – (Veleučilište Velika Gorica), za člana

Glavne teme ovogodišnjeg Savjetovanja su:
1. Edukacija osoba koje sudjeluju u procesu humanitarnog razminiranja
2. Sigurnost na radilištu-Medicinska zaštita i incidenti u poslovima razminiranja
3. Bitne razlike u procesu čišćenja i nadzora prostora zagađenim minama i NUS-om-obuka, oprema
4. Upotreba novih metoda i tehnologija-najnovija rješenja

Ovim putem pozivamo sve članove protuminske zajednice, kako iz Hrvatske tako i Svijeta, a koji nisu uključeni u rad Programskog odbora Savjetovanja, da nam se jave sa svojim primjedbama i prijedlozima glede tema i same organizacije kako bismo ovaj već tradicionalan međunarodni skup učinili još boljim i uspješnijim na zadovoljstvo svih nas.

Više na: www.ctro.hr

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO