Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Odgođena realizacija razminiranja na 3,5 milijuna kvadratnih metara

28.01.2011

Hrvatski centar za razminiranje, dana 22. studenog 2010. godine, objavio je poziv na nadmetanje u otvorenom postupku nabave usluga poslova razminiranja i pretraživanja za jedanaest grupa predmeta nabave, odnosno za trinaest projekata čija ukupna tlocrtna površina iznosi 3.564.781 četvornih metara. Za predmetni poziv javno otvaranje ponuda zakazano i održano je 29. prosinca 2010. godine. U daljnjem tijeku postupka javne nabave ravnatelj HCR-a donio je odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda, 14. siječnja 2011. godine. Slijedom navedenog, početak realizacije spomenutih projekata očekivan je početkom veljače 2011. godine, odnosno protekom žalbenog roka, dakle roka mirovanja sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
Kako u žalbenom roku nisu izostale žalbe na dostavljene odluke o odabiru najpovoljnijih ponuđača, sukladno članku 138. Zakona o javnoj nabavi, odnosno suspenzivnom učinku izjavljenog pravnog lijeka, realizacija razminiranja 3,5 milijuna četvornih metara minski sumnjivog prostora odgađa se do okončanja žalbenog postupka od strane Državne komisije za kontrolu posupaka javne nabave.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO