Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Održan 1. sastanak Koordinacije pomoći minskim žrtvama

03.02.2011

U srijedu, 2. veljače 2011. godine, u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi u Zagrebu održan je 1. sastanak Koordinacije pomoći minskim žrtvama. Sastanku je prisustvovalo četrnaest predstavnika tijela državne uprave, nevladinih organizacija i udruga. Od strane HCR-a, koji je sazvao sastanak, sastanku su prisustvovali zamjenik ravnatelja Mirko Ivanušić, savjetnica za edukaciju o opasnostima o mina i pomoć žrtvama mina Marta Kovačić i savjetnica za pravne poslove Marija Kušan.

Na sastanku su usuglašeni stavovi oko konačnog teksta „Hrvatskog akcijskog plana pomoći osobama stradalima od minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojnih sredstava 2010. – 2014.“.
Izrada ovog Plana utemeljena je na obvezama preuzetim potpisivanjem Ottawske konvencije i Konvencije o kazetnom streljivu, kao i na odlukama i smjernicama Preglednih konferencija UN-a održanih u Nairobiju i Cartageni te na zaključcima Prvog sastanka država stranaka Konvencije o kazetnom streljivu u Vientianeu. Osnovni cilj ovoga Plana je unaprijediti kvalitetu života osoba stradalih od minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojnih sredstava te članova njihovih obitelji. Zaključeno je da će se konačni tekst Plana uputiti na usvajanje Savjetu Hrvatskog centra za razminiranje, a nakon toga, prema potrebi, staviti i u daljnju proceduru.

Članovima Koordinacije prezentirane su informacije o Sporazumu o suradnji u izradi i razmjeni zbirke podataka o žrtvama eksplozija MES-a i NUS-a, koji će se sljedećih dana poslati na potpis ministarstvima i institucijama potpisnicama Sporazuma. Na kraju je prezentiran okvirni plan aktivnosti na području pomoći žrtvama mina, te su sudionici sastanka informirani o otvorenim natječajima putem kojih je moguće javiti se za dobivanje sredstava za projekte i programe pomoći žrtvama mina.

Predsjednica Udruge za promicanje istih mogućnosti gđa. Dobranović informirala je članove Koordinacije o napretku projekta „Hrvatska dvadeset godina poslije – Žrtve mina: gdje su, što rade i što trebaju“, koji sredstvima Sjedinjenih Američkih Država financira Međunarodni fond za razminiranje i pomoć žrtvama mina iz Ljubljane.
Na kraju je dogovoreno da će se sljedeći sastanak Koordinacije održat u travnju 2011. godine u Hrvatskom centru za razminiranje u Sisku.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO