Hrvatski centar za razminiranje

RSS

U Lipovcu održan sastanak vezano na projekt redukcije šuma Dubovica

07.02.2011

Dana 03. veljače 2011. godine u Lipovcu, općina Nijemci, Vukovarsko-srijemska županija, održan je radni sastanak u prostorijama Hrvatskih šuma– Uprave šuma Vinkovci, šumarija Lipovac.

Sastanku koji je organizirao Hrvatski centar za razminiranje bili su prisutni i djelatnici Hrvatskih šuma (HŠ), članovi Lovačkog društva “Dubovica” iz Podgrađa, pripadnici Hrvatske vojske (HV), general Antun Jeričević, te djelatnici HCR-a, Ante Brkljačić i pomoćnik ravnatelja Davor Laura, te predstavnici Podružnice HCR-a Osijek Nikola Krešo, Franjo Žemlić, Robert Udovičić i predstojnik Podružnice Dubravko Krušarovski.

Nakon provedene analize podataka iz minsko informacijskog sustava (MIS) za područjre redukcije šume Dubovice, (vojnih zemljovida, Potvrda i Uvjerenja, djelovodnika miniranja i razminiranja, minskih incidenata, dopunskih općih izvida) utvrđeno je da ne posjedujemo dovoljno jasnih podataka za cjelovito sagledavanje minske situacije, (osobito za shematske prikaze m/polja bez djelovodnika miniranja) te je organiziran ovaj radni sastanak u cilju prikupljanja novih informacija o događanjima na terenu za vrijeme Domivinskog rata, od neposrednih sudionika, vojnika, zapovjednika (vojnih eksperata) te osooba koje se kreću prostorom.

Isto tako svima su izneseni podaci o dosadašnjim rezultatima video prezentacijom, prezentirani rezultati analize. Na kraju organiziran je obilazak područja redukcije, putem ranije razminiranih šumskih prometnica.

Neke ulazne veličine o projektu redukcije:
8 poligona veličine cca 9 100 000 m2. Analizirano 25 minskih zapisnika, 42 vojna zemljovida, 8 provednih poslova razminiranja i pretraživanja te 3 dopunska opća izvida.
U tijeku je dodatno obavljanje općeg izvida i obilazak područja s navedenim djelatnicima HV, HŠ i lovcima, te slijedi ponovna rasčlamba novih spoznaja.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO