Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Održan 1. sastanak radne grupe Koordinacijskog vijeća za protuminsko djelovanje jugoistočne Europe

08.02.2011

U Ljubljani je 02. veljače 2011. godine održan 1. sastanak radne grupe Koordinacijskog vijeća za protuminsko djelovanje jugoistočne Europe na kojem je sudjelovao i pomoćnik ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje, Miljenko Vahtarić.

Radnu grupu sačinjavaju predstavnici centara za protuminsko djelovanje jugoistočne Europe i pridružene članice i to Albanski izvršni centar za protuminsko djelovanje, Azerbajdžanska nacionalna agencija za protuminsko djelovanje, Centar za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine, Hrvatski centar za razminiranje, Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o., Međunarodna fondacija za uklanjanje mina i pomoć minskim žrtvama, Regionalni centar za podvodno razminiranje Crna Gora, Centar za uklanjanje mina i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava Republike Srbije, Centar za obuku pasa u protuminskom djelovanju, Konjic, BiH, Privremena uprava Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) i Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Makedonije.

Tema ovog radnog sastanka bila je definiranje nove strategije Koordinacijskog vijeća za protuminsko djelovanje jugoistočne Europe te je razmotreno nekoliko prijedloga. Dakle u nizu mogućnosti predloženo je:
- da strategija ostane u istim okvirima kao i do sada,
- da se poveća broj zemalja članica Koordinacijskog vijeća, a da opseg djelatnosti ostane na istoj razini,
- da broj zemalja članica ostane isti, a da se prošiti opseg djelatnosti Koordinacijskog vijeća na druge grane, te
- da se proširi članstvo odnosno djelovanje Koordinacijskog vijeća i na druge zemlje i da se proširi spektar djelovanja.

Zaključeno je da će se po dostavi prijedloga smjernica za izradu nove Strategije svi članovi očitovati na prijedlog. Nakon čega će se na sljedećem sastanku Koordinacijskog vijeća za protuminsko djelovanje jugoistočne Europe koji će se održati u travnju 2011. godine u Šibeniku za vrijeme trajanja 8. međunarodnog savjetovanja „Humanitarno razminiranje 2011.“ donijeti odluka o usvajanju smjernica temeljem kojih će se krenuti u izradu Strategije.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO