Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Osvrt na informacije u medijima za koje su zatražene objave ispravka objavljenih informacija

11.02.2011

U razdoblju počev od 27. siječnja o. g. do danas, objavljivane su u više tiskanih medija netočne informacije koje se u bitnome odnose na sadržajno iste, neistinite tvrdnje da se na prostoru koji obuhvaća općina Posedarje u više navrata čisti isto lažno minsko polje;
da se pri tom uzaludno pretražuje prostor koji su čitav rat držale hrvatske snage i nije bilo logike minirati ga, da se znatna financijska sredstva troše na pretraživanje lokacija za koje se zna da nisu minirane i sl.

Očito sadržaji se navedenih neistinitih informacija odnose na projekt razminiranja naziva „Šire područje cestovnog pojasa državne ceste D8 u općini Posedarje“.

Prilikom pribavljanja podataka za utvrđivanje stanja miniranosti izvidnički timovi HCR-a prikupljali su podatke o miniranosti lege artis, koristeći sve propisane metode i najviše stručne standarde. Između ostalog, korištena je i uobičajena metoda intervjua sa više mjerodavnih osoba - pripadnicima HV-a, MUP-a i lokalnim stanovnicima. Prema tako prikupljenim podacima, posebice imajući u vidu da se na opisanom području nalazila linija razdvajanja u ratu sukobljenih strana, nedvojbeno je utvrđeno da je područje tretirano navedenim projektom minski sumnjivo.

S obzirom na notornu okolnost postojanja minske opasnosti glede ovog je područja Zadarska županija zatražila njegovo prioritetno razminiranje.

Prema tome, sadržaji članaka sa akcentuiranim navodima zasnivaju se na neprovjerenim ali i sadržajno nelogičnim podacima. Ovakav neprofesionalan i krajnje neodgovoran, po svojim bitnim svojstvima uvelike klevetnički i uvredljiv pristup autora takovih tekstova očito je, uglavnom, motiviran težnjama ka senzacionalizmu. Međutim, njime se, istodobno, krajnje olako omalovažavaju svi minski incidenti i vrlo velik broj smrtno i teško stradalih pirotehničara, ali i ostalih minskih žrtava, počev od 1998. godine do danas.

Kako se takvim neistinitim informacijama stanovnici koje živi u blizini minski sumnjivih prostora neizravno pozivaju na ignoriranje minskih opasnosti, na koje upozorava više od 16000 oznaka postavljenih od strane HCR-a diljem Republike Hrvatske – i ovom prilikom naglašavamo potrebu ulaganja pojačane pozornosti prilikom kretanja u blizini oznakama minske opasnosti obilježenih područja.

Istodobno, posebice pripominjemo kako se nerijetko bilježe i slučajevi uništavanja oznaka minske opasnosti, što predstavlja izrazito opasna činjenja kaznenog djela.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO