Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Predstavnik UNDP-a u radnom posjetu HCR-u

15.02.2011

Dana 14. veljače 2011. godine održan je sastanak sa gospodinom Hansom Risserom, višim savjetnikom i program managerom UNDP-a. Sastanku su nazočili zamjenik ravnatelja, gospodin Mirko Ivanušić i pomoćnik ravnatelja, gospodin Miljenko Vahtarić. Sastanak je održan na inicijativu UNDP-a na temu Konvencije o klaster streljivu koje je Republika Hrvatska potpisnica i mogućnosti prema studiji za uključivanje NPA-a u čišćenje klaster streljiva u RH. Navedena studija predviđa tri godine intervencije NPA-a, zaključno sa 2013. Osim čišćenja klaster streljiva, program će sačinjavati i edukaciju o opasnostima od klaster streljiva i pomoć žrtvama. UNDP se ponudio kao posrednik i inicijator koji će dopuniti studiju i ponuditi je potencijalnim donatorima, zemljama koje su u vodećim funkcijama u rješavanju klaster streljiva u svijetu.
Gospodin Risser upoznat je sa lokacijama na kojima je razasuto klaster streljivo u Republici Hrvatskoj u kojima je najviše zastupljena Zadarska županija. Također, upoznat je sa prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja gdje su u većem broju članaka definirana pitanja neeksplodiranih ubojnih sredstava i klaster streljiva. Sve lokacije pravilno su obilježene oznakama za NUS, a o lokacijama upoznata je lokalna sredina i druga mjerodavna tijela. U izradi je, također, i Zakon o potvrđivanju Konvencije o kasetnom streljivu u čijoj izradi će sudjelovati i predstavnici Hrvatskog centra za razminiranje.
Od ostalih tema raspravljalo se o organizaciji 8. međunarodnog savjetovanja „Humanitarno razminiranje 2011.“ u Šibeniku i sastanku direktora nacionalnih centara koji će se uskoro održati u Ženevi kao i o intenciji Hrvatskog centra za razminiranje da učestvuje u svim aktivnostima u projektu Manje oružja – manje tragedija! koja je pokrenuta inicijativom MUP-a i UNDP-a, a HCR je već učestvovao na nekoliko manifestacija u 2010. godini.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO