Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Uvidi u miniranost

25.02.2011

Podsjetimo da je jedna od brojnih obveza Hrvatskog centra za razminiranje i odgovaranje fizičkim i pravnim osobama na brojne upite o miniranosti: pojedinih područja, katastarskih čestica u katastarskim općinama, trasa infrastrukture, lovišta, šumskih područja i drugo. Svaki upit o stanju miniranosti traženog konkretnog područja se analizira na način da se isti precizno locira na digitalnim podlogama minski sumnjivog područja Republike Hrvatske koji se vodi u bazi podataka HCR-a. Ukoliko se utvrdi da je traženo područje u minski sumnjivom prostoru ili njegovoj neposrednoj blizini, podnositelju zahtjeva se dostavlja odgovor s prezentiranim područjem na zemljovidu. Na tom zemljovidu naznačeno je i stanje obilježenosti minski sumnjivog područja i eventualno područja zagađenog neeksplodiranim ubojnim sredstvima. Na kraju, pismeni odgovor s spomenutim podacima dostavljamo podnositelju zahtjeva.
Tijeko 2010. godine u Sektor za opertavne poslove HCR-a zaprimljeno je 529 zahtjeva za uvidom u stanje miniranosti. U potpunosti je riješeno i odgovoreno 514 zahtjeva, dok se za 15 tražila dopuna podataka, ali su isti riješeni početkom 2011. godine.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO