Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Početak radova na 3,5 milijuna metara kvadratnih

07.03.2011

U srijedu, 02. ožujka 2011. godine, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donijela je Zaključak o obustavi žalbenih postupaka pokrenutih povodom žalbi na odluke o odabiru podnijetih u otvorenom postupku javne nabave, za koje je javno otvaranje ponuda održano 29. prosinca 2010. godine, odnosno za trinaest projekata čija ukupna tlocrtna površina iznosi 3.564.781 četvornih metara. U međuvremenu HCR je izvršio sve potrebite radnje koje prethode potpisivanju ugovora i uvođenju u posao tvrtki za razminiranje.

Po donošenju Rješenja o ovjeri izvedbenih projekata odabranih ponuditelja, sklopit će se ugovori o razminiranju i pretraživanju. Nakon ovako provedenog postupka, u kratkom roku, započet će radovi razminiranja i pretraživanja na sljedećim projektima:

Zadarska županija:
- Područje uz DC 106 u zaselcima Jakovine i Škulići
- Trasa buduće spojne ceste između D8 BC Zadar 2
- Područje buduće poslovne zone u naselju Murvica I. dio
- Područje buduće poslovne zone u naselju Murvica II. dio

Sisačko-moslavačka županija:
- Hrvatske šume, G.J. Novsko brdo, odjel 74 b
- Hrvatske šume, G.J. Posavske šume, odjel 111a
- Hrvatske šume, G.J. Rajičko brdo, odjel 5a

Brodsko-posavska županija:
- Šumska i poljoprivredna površina na području naselja Gorice i Donji Bogićevci
- Poljoprivredne površine između zaštitnog pojasa AC Zagreb-Lipovac i naselja Gorice

Karlovačka županija:
- Poljoprivredne površine i obalni pojas rijeke Korane u naselju Kordunski Ljeskovac

Osječko-baranjska županija:
- Područje Jakovala, istočno od naselja Antunovac

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO