Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Izvješće HCR-a za 2010. godinu razmatrano u Hrvatskom saboru na Odboru za razvoj i obnovu

15.06.2011

U srijedu, 15. lipnja 2011. godine, prije rasprave u Hrvatskom saboru, Izvješće o provedbi Plana humanitarnog razminiravanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2010. godinu bilo je razmatrano na Odboru za razvoj i obnovu. U djelokrug Odbora određeni su poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike posebice na područjima koja se odnose na obnovu i razvoj te na kojima su se odvijale ratne operacije ili koja su neposredno pogođena ratnim razaranjima i pustošenjima. Sljedom iznesenog Odbor svake godine razmatra i Izvješće HCR-a kojeg je obrazložio članovima Odbora ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje g. Zdravko Modrušan. Ravnatelj je naglasio da je Plan humanitarnog razminiravanja za 2010. godinu izvršen u cjelosti te da su poslovi razminiravanja ugovoreni i izvršeni u obimu većem od planiranog.
Odbor je Izvješće prihvatio i uputio ga Hrvatskom saboru na daljnju raspravu.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO