Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Održan 20. sastanak Tehničkog odbora TO 523 za humanitarno razminiranje

20.06.2011

Dana 16. lipnja 2011. u prostorijama Hrvatskog zavoda za norme održan je 20. sastanak TO 523, Humanitarno razminiranje kojeg je vodio Predsjednik TO 523 dr.sc. Nikola Gambiroža, pomoćnik ravnatelja HCR-a.

U tijeku je izrada izvornih hrvatskih normi iz područja humanitarnog razminiranja. Planirana je izrada trinaest izvornih normi koje će pokrivati cijelo područje humanitarnog razminiranja i protuminskog djelovanja. Slijedom toga 2009. godine donešena je prva izvorna hrvatska norma HRN 1142, Humanitarno razminiranje-Zahtjevi za strojeve i ocjenjivanje sukladnosti strojeva.


Na 20. sastanku TO 523 vodila se završna rasprava o lektoriranom tekstu radnog nacrta izvorne hrvatske norme rpHRN 1129, Humanitarno razminiranje-Terminološki rječnik. Nakon rasprave na TO 523 nacrt će biti objavljen u glasilu HZN-a, da bi, nakon objave, tijekom dva mjeseca, mogla se voditi javna rasprava. Nakon rasprave norma se objavljuje u cjelosti.

Objavljena je notifikacija nacrta prema CEN-u (Europski odbor za norme) koji će kroz svoja izvješća obavjestiti ostale članice CEN-a. Za sve planirane norme iz oblasti humanitarnog razminiranja urađena je ICS-klasifikacija prema međunarodnom kodiranju.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO