Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Otvorena tri postupka za ustupanje poslova razminiranja

29.06.2011

Na dane 27., ponedjeljak i 28. utorak, lipnja 2011. godine u prostorijama Hrvatskog centra za razminiranje u Sisku, otvoreni su postupci ustupanja poslova razminiranja i to prema projektima „Površine uz cestu Otočac-Dabar-Lička Jasenica i livade u Špilničkom polju“, u Ličko-senjskoj županiji, tlocrtne površine 522.057 četvornih metara kojeg financira Državni proračun. Također, prema projektu u Ličko-senjskoj županiji, otvoren je postupak ustupanja poslova razminiranja „Dio šumskog odjela 51a, u G.J. Velika Plješivica-Drenovača“, tlocrtne površine 54.000 četvornih metara financiran putem Državnog proračuna.
U Požeško-slavonskoj županiji ustupaju se radovi prema projektu „Šumska područja u G.J. Pakračka Gora-Zapadni Papuk, tlocrtne površine 39.402 četvorna metra kojeg financiraju Hrvatske šume d.o.o..

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO