Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Projekt Osnovne škole iz Kastva „7 kuna za sigurnu igru!”

30.06.2011

20. travnja ove godine u Osnovnoj školi “Milan Brozović” u gradu Kastavu, u sklopu obilježavanja Projektnog dana, održan je Okrugli stol o minskoj opasnosti s ciljem da se djeca ove, te drugih osnovnih škola diljem Republike Hrvatske potaknu u inicijativi rješavanja minskog problema u Republici Hrvatskoj.
Nakon toga, održano je nekoliko priredbi, kao što su Završna školska priredba i Finale Karaoke showa, s kojih su sredstva od ulaznica skupljana za razminiranje. Također je obilježen i Dječji dan grada Kastva i tom prilikom su se na jednom od štandova prodavali različiti proizvodi, a održan je i Školski sajam na kojem su prodavani materijali koje su učenici sami napravili. Svim ovim aktivnostima do sada je prikupljeno oko 10.000 kuna.
Ovime Projekt nije završio, već je u planu organiziranje konferencije „Ključ za mir“ koja će se održati 7. listopada ove godine. Projekt „7 kuna za sigurnu igru“ je humanitarna akcija kojom se prikupljaju sredstva za razminiranje jednog minski sumnjivog prostora u Ličko-senjskoj županiji, kako bi se izgradilo igralište za djecu. Odabrana je upravo ova Županija jer su u njezinoj aktivnoj obrani sudjelovale 111. i 128. brigada. Cilj je ovom akcijom prikupiti iznos od 100.000 kuna, čime bi se razminirao jedan minski sumnjiv prostor u Ličko-senjskoj županiji, kako bi se izgradilo igralište za djecu. Cilj učenika i djelatnika osnovne škole „Milan Brozović“ je senzibilizirati širu javnost na probleme djece koja nemaju tu sreću da žive dalje od minski sumnjivih područja. Planovi osnovne škole “Milan Brozović” u akciji „7 kuna za sigurnu igru!” proširit će se i na druge škole Primorsko-goranske županije, a sukladno odazivu, i na šire područje Republike Hrvatske.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO