Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Poziv na nadmetanje za površinu od 1.309.855 četvornih metara

17.08.2011

Hrvtaski centar za razminiranje objavio je 10. i 11. kolovoza 2011. godine pozive na nadmetanje radi ustupanja poslova razminiranja prema devet projekata ukupne tlocrtne površine 1.309.855 četvornih metara. Projekti su izrađeni za područja u Ličko-senjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji i za njih javno otvaranje ponuda će se održati 24. kolovoza 2011. godine.Tri projekta nalaze s u južnim županijama, odnosno u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj. Za južne županije javno otvaranje ponuda održat će se 20. rujna 2011. godine.
Posebno ističemo projekt pod naslovom „Cjelokupni minski sumnjivi prostor Grada Orahovice“ u Virovitičko-podravskoj županiji, tlocrtne površine 154.831 četvornih metara kojim će se minski sumnjivi prostor u Gradu Orahovici razminirati u potpunosti.
U Ličko-senjskoj županiji projekti se odnose na područje Općine Perušić, naselja Glavace i Dabar u Gradu Otočcu, livade i pašnjaci kod Zalužnice. U Vukovarsko-srijemskoj županiji poslovi razminiranja planiraju se u Općini Nuštar.
U Zadarskoj županiji razminirat će se područje između Novigradskog mora i naselja Podgradina u Općini Posedarje, u Gradu Skradinu u Šibensko-kninskoj županiji te naselja Potravlje u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO