Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Otvaranje ponuda radi ustupanja poslova razminiranja

23.08.2011

Javno otvaranje ponuda prema otvorenom postupku nabave radi ustupanja poslova razminiranja prema projektu ‘’Površine između rijeke Save i Posavskih šuma u općini Sunja’’ u Sisačko-moslavačkoj županiji, tlocrtne površine 194.891 m² kojeg sufinanciraju Državni proračun i Hrvatske šume d.o.o. održano je jučer, 22. kolovoza 2011. godine, u prostorijama Hrvatskog centra za razminiranje u Sisku. Po dovršetku postupka pregleda i odabira najpovoljnije ponude i protekom roka mirovanja započet će realizacija predmetnih poslova. Planirani rok za završetak poslova je 30 radnih dana.

U četvrtak, 18. kolovoza 2011. godine održano je javno otvaranje ponuda za dva predmeta nabave tj. dva projekta financiranih od strane Hrvatskih šuma d.o.o. To su projekt pod nazivom ‘’G.J. Visočica-Razbojna Draga, odjeli 94a, 94b, 95a, 75a, 74a, 72a i Medačka staza, odjeli 1a, 4a, 3a, 3c’’, tlocrtne površine 212.465 m² u Ličko-senjskoj županiji i projekt ’’G.J. Sv.Brdo-Crveni potoci, odjeli 10a, 10b i dijelovi odjela 15a i 15c’’, tlocrtne površine 184.992 m². Rok za završetak poslova prema prvom projektu je 40 radnih dana, a za drugi projekt 35 radnih dana od dana uvođenja u posao.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO