Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Vlada Republike Hrvatske imenovala predsjednika i članove Savjeta Hrvatskog centra za razminiranje

02.09.2011

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25. ožujka 2011. godine donijela je Uredbu o izmjeni Uredbe o osnivanju Hrvatskog centra za razminiranje u okviru koje se mijenja sastav Savjeta Hrvtskog centra za razminiranje i sada Savjet ima predsjednika i šest članova.Uz određena ministarstva koja predlažu članove za Savjet, predsjednika Savjeta predlaže Vlada RH te imenuje ih i razrješuje također Vlada RH, na vrijeme od četiri godine. Jedan član Savjeta je upravitelj Zaklade „Hrvatska bez mina-Zaklada za humanitarno razminiranje Hrvatske“, a u konkretnom slučaju upraviteljica je gospođa Đurđa Adlešič, zastupnica u Hrvatskom saboru.

Temeljem odredbi spomenute Uredbe, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 2011. godine donijela


R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova
Savjeta Hrvatskog centra za razminiranje1. Imenuje se ZVONKO MILAS, predsjednik Udruge hrvatskih branitelja – dragovoljaca Domovinskog rata, predsjednikom Savjeta Hrvatskog centra za razminiranje.

2. Za članove Savjeta Hrvatskog centra za razminiranje, imenuju se:

- IVICA BUCONJIĆ, predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova
- brigadni general DRAGO MATANOVIĆ, predstavnik Ministarstva obrane
- dr. sc. MARIO NOBILO, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija
- ĐURO PERICA, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
- VLADO HORINA, predstavnik Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO