Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Pronađene nagažene mine

26.09.2011

Tijekom radova na projektu humanitarnog razminiranja „Šumski odjeli 19, 21 i 22 u G. J. Darđanske šume“, oznake projekta: PPR-OBDAR-029-05-11, pirotehničari tvrtke MUNGOS-RAZMINIRANJE d.o.o. pronašli su veći broj različitog NUS-a i MES-a (PMA-2, PMR-2A, TMA-3 i dr.). U masi iskopanih mina bile su i četiri protupješačke mine PMA-2 i to ne bi bila nikakva senzacija, ali navedene mine bile su nagažene, a kako su bile malo dublje ukopane to zasigurno nisu bile životinje.
Inače, upaljač mine PMA-2 u svojoj konstrukciji ima pirotehničku frikcionu smjesu koja u pirotehničkom lancu dalje aktivira detonatorsku kapisu, detonator od tetrila i na kraju minu sa 70 g trotila. Aktiviranjem mine ljudi uglavnom ostaju bez noge, ako prežive krvarenje i šok. U ovom slučaju, vlaga je imala presudnu ulogu u eliminaciji nagaženih mina, ali da je nagažena kada se pirotehnička smjesa osušila, rezultat bi bio drugačiji.

Područje projekta je za vrijeme Domovinskog rata bilo prednja linija neprijatelja te je zato gusto minirano, a oni koji su postavljali minska polja pobrinuli su se da ih ne aktiviraju životinje, nego ljudi.
Kako se na navedenom prostoru od početka rata nisu odvijale nikakve aktivnosti, evidentno je da ljudi (lovci ili neki drugi) ne poštivaju oznake minskih opasnosti, koje su itekako vidljive. Sada je dokazano je da je tada netko imao sreće, ali da li će ga i neki sljedeći put pratiti fortuna !?
Lijevi upaljač (1) u mini je nagažen, a desni (2) nije.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO