Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Ovaj tjedan osam uvođenja u posao

27.09.2011

U razdoblju od 26. do 30. rujna 2011. godine, djelatnici Hrvatskog centra za razminiranje uvest će tvrtke za razminirannje u posao prema osam projekata, ukupne tlocrtne površine oko milijun četvornih metara. Četiri projekta odnose se na područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, dva su u Ličko-senjskoj i jedan projekt je u Sisačko-moslavačkoj županiji. Sredstva za financiranje spomenutih projekata osigurana su najvećim dijelom od Hrvatskih voda i dio iz Državnog proračuna.

NOVOSTI

14. Međunarodno savjetovanje Humanitarno razminiranje 2017.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
411,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO