Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Pojačane aktivnosti HCR-a u Svijetu

27.09.2011

Unazad nekoliko godina evidentna je sve jača suradnja Hrvatskog centra za razminiranje i većeg broja država s minskim problemom, u različitim dijelovima Svijeta, na način da se traži od HCR-a pomoć u rješavanju njihova minskog problema. HCR kontinuirano, već niz godina, uz svoje osnovne zadaće planiranja i provedbe razminiranja u Republici Hrvatskoj, razvija i provodi međunarodnu suradnju, osim s stranim državama, i s brojnim insitucijama diljem Svijeta.Mnoga iskustva danas su ugrađena u naš sustav, koji danas slovi kao najbolje organiziran prema mišljenju mnogih relevantnih institucija, poglavito Ženevskog centra za protuminsko djelovanje te mnogih nacionalnih centara u Svijetu.
Današnja iskustva, metode, tehnološka znanja i opremljenost HCR može ponuditi centrima u osnivanju i razvoju. Uz spomenuto sposobni smo ponuditi sustav organizacije, zakonske regulative te uspostave minskoinformacijskog i geoinformacijskog sustava. Dalje, potpuno razvijen sustav akreditacije i testiranja strojeva i opreme lako je prilagoditi potrebama centara u Svijetu.
Jedan od produkata gore spomenute suradnje je i taj da se ukazala potreba da naši stručnjaci i djelatnici u oblasti protuminskog djelovanja, na zamolbu drugih zemalja, se upute u te zemlje i počnu prenisiti svoja iskustva i znanja. U svezi s tim poslali smo, još uvijek na bazi ankete, upitni listić koji bi se predočio uz životopis, prema uposlenima u Hrvatskom centru za razminiranje, tvrtkama koje se bave humanitarnim razminiranjem i udruzi poslodavaca, sindikatima i zainteresiranim pojedincima. Po ispunjenim upitnicima u HCR-u će se izraditi baza zainteresiranih za možebitne aktivnosti u inozemstvu.
Svi zainteresirani za upitnik i unificirani CW ( na hrvatskom i englaskom jeziku ) mogu kontaktirati gospođicu Katarinu Petković, poslovni tajnik-savjetnik za organizacijske poslove u HCR-u, tel. 044/554-100, e-mail: katarina.petkovic@hcr.hr

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO