Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Otvaranje ponude investitora Hrvatskih šuma d.o.o.

05.10.2011

U prostorijama Hrvatskog centra za razminiranje, u srijedu, 05. listopada 2011. godine, održano je javno otvaranje ponude radi ustupanja poslova razminiranja prema projektu „Šumski odjeli 32a i pristupni put u G.J. Bosiljevac“, tlocrtne površine 342.277 četvornih metara. Projekt se nalazi u Karlovačkoj županiji, investitor su Hrvatske šume d.o.o., a poslovi razminiranja moraju se dovršiti u roku od 30 radnih dana od dana uvođenja u posao.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO