Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Brojni pronalasci u Slavoniji

06.10.2011

Nakon desetak radnih dana na projektu „Poljoprivredne površine na području Općine Markušica uz naselja Gaboš“, tlocrtne površine 160.035 četvornih metara, u Vukovarsko-srijemskoj županiji pronađene su znatne količine mina. Konkretno, pronađene su 22 protupješačke mine i to PMA 1 12 komada, PMR 2A 7 komada i PMR 2AS 3 komada. Od protuokopnih mina pronađeno je 359 komada TMM 1.
Na projektu su radila tri stroja i tridesetak pirotehničara. Projekt je financiran sredstvima Vlade Savezne Republike Njemačke putem ASB-a i iznosu od 120.000 eura.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO