Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Ponuđene realnije cijene

18.10.2011

U četvrtak, 13. listopada 2011. godine, u prostorijama Hrvatskog centra za razminiranje, u Sisku, održano je javno otvaranja ponuda prema dva projekta ukupne površine 830.000 četvornih metara na području Vukovarsko-srijemske županije, a odnose se na obalu rijeka Bosuta i Spačve. U otvorenom roku za dostavu ponuda zaprimljeno je ukupno pet ponuda. S obzirom da je u posljednje vrijeme evidentno da ponuditelji u otvorenim postupcima javne nabave nude izrazito niske cijene, u ovom otvorenom postupku ponuđene su realnije cijene koje odgovaraju težini i vrsti projekata, koje su bile više od procijenjene vrijednosti nabave budući da je ona definirana prema stanju na tržištu u vrijeme pokretanja postupka.Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi postupak za ustupanje poslova razminiranja, u spomenutim projektima, morao je biti poništen te će se po isteku zakonskog roka mirovanja pokrenuti novi postupak.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO