Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Posjet delegacije iz Mađarske

06.12.2011

Sukladno potpisanom sporazumu između HCR-a i mađarskog partnera na zajedničkokm IPA projektu razminiranja hrvatsko - mađarske granice pod nazivom „Obnova minski zagađenih površina na području Drave i Dunava“ koji je financiran sredstvima Europske unije, održan je trodnevni radni posjet mađarske delegacije HCR-u Podružnici Osijek.
Prvi dan je gostima iz Mađarske predstavljena Podružnica Osijek, (ustroj, djelokrug rada, djelatnici, odsjeci.) Upoznati su sa veličinom MSP-a i temeljnim zadaćama koje provode djelatnici podružnice. Video prezentacijom im je predstavljen konkretan projekt iz ovog programa pod nazivom:“Projekt razminiranja i pretraživanja graničnog pojasa s republikom Mađarskom od graničnog kamena D362 - D417“ površine P = 810 955 m2.
U sklopu toga detaljno im je objašnjena i prikazana metodologija obavljanja općeg izvida i izrada konkretnog projekta sa svom dokumentacijom u svim fazama (od dobivanja zadaće, analitičke pripreme, obavljanja OID za izradu projekta razminiranja, izrada i verifikacija izvida i projekta.) Kroz sve ove faze upoznati su i s našom bazom podataka.
Isto tako, u drugom dijelu upoznati su sa obavljanjem stručnog i upravnog nadzora, (procjenom kapaciteta tvrtki, ocjenjivanjem izvedbenih planova, obavljanjem nadzora u tijeku razminiranja, završnih nadzora, geodetskom izmjerom i reobilježavanjem MSP-a.)
Cijeli drugi dan je bio trerenski obilazak područja projekta, u općini Draž uz granicu s republikoim Mađarskom, sa objašnjenjima i dopunama, demonstracijom kontroliranja obilježenosti, upoznavanjem sa zaštitnom opremom pirotehničara i rad metaldetektorom te odgovorima na pitanja.
Trećeg dana mađarska delegacija je prisustvovala uvođenju u posao razminiranja područja „G.J. Darđanske šume - odjel 37a“, te bila upoznata od strane pirotehničkog nadzornika i voditelja radilišta sa projektom, organizacijom uspostave radilišta, polaznim linijama, prostorom za sanitet, za odlaganje matalnog odpada, za odmor i dr. isto tako na sigurnom prostoru demostriran im je rad lakog stroja MV-4 i teškog stroja sa frezom.
Na kraju istog dana je održan kraći sastanak s rekapitulacijom prikazanog, viđenog i demonstriranog. Predstavnik mađarske delegacije se zahvalio na svemu, sa zajedničkim zaključkom da će se tijekom realizacije zajedničkog projekta (kroz naredne 2 godine i dalje) dobra suradnja nastaviti. Podružnica Osijek: Dubravko Krušarovsli, Nikola Krešo, Franjo Žemlić, Branko Ugrin, Marinko Tomšić; HCR-Sisak: Nataša Mateša - Mateković, Miljenko Vahtarić.Mađarska ndelegacija: Gabor Fuzy, Gyorgy Bozsin , Dean Popović.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
365,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO