Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Potpisan Ugovor o finaciranju razminiranja u Karlovačkoj županiji

22.01.2012

Karlovačka županija i Međunarodna fondacija za razminiranje i pomoć žrtava
mina (ITF) iz Ljubljane, potpisali su u petak, 20. siječnja, Ugovor o
financiranju razminiranja na prostoru Karlovačke županije.
Ovim ugovorom Karlovačka županija za potrebe razminiranja izdvaja 350 tisuća
kuna vlastitih sredstava, iz povrata lovozakupnine, a isti iznos udružuje sa
donatorskim sredstvima ITF-a, po principu "kuna za kunu", za potrebe
razminiranje prostora Karlovačke županije. Iz tako prikupljenih sredstava
financirat će se projekt razminiranja poljoprivrednih površina i lovišta u
mjestu Sabljaki Modruški u općini Josipdol.
Ugovor su, u Uredu župana Karlovačke županije, potpisali župan Ivan Vučić i
savjetnik direktora ITF-a za međunarodnu suradnju Iztok Hočevar, uz
nazočnost ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje Zdravka Modrušana,
predstojnika podružnice Karlovac Damira Stojkovića, predsjednika Županijske
skupštine Josipa Zaborskog, zamjenika župana Ivana Banjavčića i Milenka
Rebića te njihovih surdanika.
Potpisivanjem ovog Ugovora nastavljena je višegodišnja suradnja Karlovačke
županije i ITF-a na temelju koje je do sada kroz 45 projekata razminirano
područje od 3.57 km2 miniranog prostora u Karlovačkoj županiji. Najveći broj
projekata bio je do sada vezan za razminiranje područja grada Karlovca u
suradnji sa Rotary klubom Karlovac u akciji "Grad Karlovac bez mina", te za
drugi dio u akciji "Karlovačka županija bez mina" kroz koji Karlovačka
županija izdvaja sredstva za razminiranje koja udvostručava putem ITF-a.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO