Hrvatski centar za razminiranje

RSS

SR Njemačka će i dalje financirati razminiranje u Vukovarsko-srijemskoj županiji

01.02.2012

Nataša Mateša Mateković iz Hrvatskog Centra za razminiranje i Wolfgang Raschka predstavnik humanitarne organizacije ASB, govorili su o Humanitarnom razminiranju u 2012. godini – financijskoj potpori Vlade SR Njemačke u razminiranju Vukovarsko-srijemske županije.Predstavnica HCR-a je kratko izvijestila nazočne o učinjenom tijekom 2011. godine te istaknula osnove Plana humanitarnog razminiranja za 2012. godinu. U svom izlaganju upoznali su nazočne predstavnike jedinica lokalne samouprave sa dosadašnjim radom u proteklih 13 godina u kojem je Vlada SR Njemačke, preko humanitarne organizacije ASB-a, u protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj uložila 8,5 milijuna eura i tim sredstvima razminirala 7 milijuna četvornih metara površina. I u ovoj godini projekti razminiranja će se nastaviti uz financijsku potporu SR Njemačke te će se u Vukovarsko-srijemskoj županiji razminirati 2 milijuna četvornih metara.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO