Hrvatski centar za razminiranje

RSS

U Vukovaru obilježavanje travnja- mjeseca zaštite od mina

16.04.2012

Početak proljeća i sve češći boravak u prirodi na slavonskom istoku povlači za sobom, i dva desetljeća nakon ratnih zbivanja, pojačan oprez zbog zaostalih minsko-eksplozivnih naprava.
U Vukovarsko-srijemskoj županiji minski sumnjivim smatra se još 39 četvornih kilometara, mahom šumskih područja i negdašnjih oranica, a procjene govore da taj prostor krije oko 10.000 ubojitih mina. Upravo je travanj, zbog radova na otvorenom i učestalih odlazaka u prirodu - poljoprivredni radovi, čuvanje stoke, sječa drva, lov i ribolov, izleti - mjesec zaštite od mina kada se, pojačanom službenom kampanjom, iznova senzibilizira javnost na opasnost stradavanja od mina. U Vukovarsko-srijemskoj županiji postavljeno je 1.400 oznaka upozorenja na minska polja i treba ih poštovati, a 10 do 15 posto oznaka “Stop, mine!” godišnje mora biti zamijenjeno, između ostalog i zbog krađa.
Zbog toga, u organizacijiCrvenog križa, odnosno GDCK Vukovar, u Vukovaru je organizirana edukacija u centru grada kako bi se pučanstvo podsjetilo na minsku opasnost.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO