Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Dan Europe i pomoć EU u razminiranju Hrvatske

08.05.2012

Dan Europe obilježava se 9. svibnja svake godine. Naime, 9. svibnja 1950. Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske predstavio je svoj prijedlog formiranja Europske zajednice za ugljen i čelik. Ovaj prijedlog, poznatiji kao "Schumanova deklaracija", smatra se početkom formiranja onoga što je danas poznato kao Europska unija.
Danas se deveti svibnja, uz himnu i zastavu, uzima kao europski simbol. Vijeće Europske unije u Milanu 1985. godine donijelo je odluku kojom se 9. svibnja svake godine obilježava kao "Dan Europe".
Europska unija pomaže hrvatskom protuminskom sustavu od 1998. godine. U početku je pomoć bila usmjerena programu UNMAC-a (UN-ov centar protuminskog djelovanja) i misiji WEUDAM-a (Misija Zapadnoeuropske unije za pomoć u razminiranju) koji su pomagali uspostavu Hrvatskog centra za razminiranje te nekim znanstvenim projektima u protuminskom djelovanju.

Zahvaljujući EU doprinosu poslovima humanitarnog razminiranja u Republici Hrvatskoj, od 2001. godine do danas realizirano je 67 projekata uklanjajući minsku opasnost sa područja od 12,8 kilometara kvadratnih, te se krenulo u realizaciju novih projekata u pograničnom pojasu sa Republikom Mađarskom i 3,4 četvorna kilometra poljoprivrednih površina na istoku Slavonije. Ukupan doprinos EU protuminskom djelovanju od 1998. godine do danas iznosi preko 20,7 milijuna EUR, a u travnju ove godine prihvaćen je projekt za razminiranje, u okviru IPA 2009, u vrijednosti 2 milijuna EUR-a

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO