Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Trenutni poslovi razminiranja u Hrvatskoj

12.07.2012

Nastavno na našu prethodnu vijest o radovima u Lici, ovdje želimo dati kompletnu sliku o trenutnim projektima u Republici Hrvatskoj. Tako na 42 projekta vrše se pojedine aktivnosti čime se obrađuje 9.750.000 četvornih metara. Od toga dvadeset projekata su aktivni, dakle na njima se vrši razminiranje, dok ostali čekaju geodetsku izmjeru ili završni nadzor HCR-ovih nadzornika. Najčešći investitor na ovim projektima je Državni proračun, zatim sljede Hrvatske šume, Hrvatske vode, HEP i donatori. Radovi se izvode diljem Hrvatske, izuzev priobalnog dijela, što je razumljivo, konkretno u devet od dvanaest županija koje imaju minski sumnjivi prostor.
Ako usporedimo realizaciju tijekom ove godine, zaključno s 10. srpnjem s istim razdobljem prošle godine, ukupno smo realizirali 120,57% poslova razminiranja, a što se tiče pronalazaka, u odnosu na prošlu godinu, oni su na razini protupješačke mine 151,45%, protuokopne mine 132,93%, odnosno ukupno 141,59%.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO